Popis výpočtu zbytkového alkoholu v krvi

Toto je stručný popis algoritmu, který je použit v programu pro výpočet zbytkového alkoholu v krvi (Widmarkův vzorec). Každý konzumovaný nápoj je charakterizován dvěma parametry — svým objemem a obsahem alkoholu. Na základě těchto parametrů můžeme vypočítat množství alkoholu obsažené v nápoji pomocí následujícího vzorce:

hmotnost alkoholu = (objem nápojů * obsah alkoholu * 0,8) / 100 [g]

Výsledná hmotnost alkoholu v gramech je celkové množství čistého etanolu, který je v nápoji obsažen. Objem nápoje je v tomto vzorci zadán v mililitrech a hodnota 0,8 zastupuje hustotu etanolu. Aktuální hodnotu promile lze vypočítat pomocí vzorce:

promile = hmotnost alkoholu / (váha * r) [g/kg]

Kde hmotnost je celkové množství etanolu v gramech a váha je váha konzumenta v kilogramech. Konstanta r určuje podíl vody v organismu. Pro muže nabývá hodnoty 0,7 a pro ženy pak 0,6. Lidský organismus má schopnost alkohol z těla odbourávat. Pokles hladiny alkoholu v krvi za jednu hodinu se označuje jako faktor beta. Pomocí následujícího vzorce lze vypočítat hmotnost alkoholu, který tělo odbourá za jednu hodinu:

hmotnost (odbouraného alkoholu) = váha * beta [g]

Hmotnost je zde celkové množství etanolu v gramech, které se z těla odbourá za jednu hodinu. Váha konzumenta je v kilogramech a konstanta beta je podle odborných pramenů pro muže 0,1 a pro ženy 0,085 a udává kolik gramů alkoholu se odbourá za jednu hodinu na 1 kilogram živé váhy.

Příklad

Muž 80 kg, 2 půllitry 12° piva (5 %).

  • hmotnost alkoholu = (1000 * 5 * 0,8) / 100 = 40 g
  • promile = 40 / (80 * 0,7) = 0,71 g/kg (‰)
  • hmotnost (odbouraného alkoholu) = 80 * 0,1 = 8 g/h

V tomto příkladu bylo orientační maximální množství alkoholu v krvi 40 g (0,71 ‰). Vzhledem ke schopnosti odbourat cca 8 g/h bude trvat úplné vystřízlivění cca 5 h.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení232Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka