Otáčení na silnici - Učitel

Víceproudý kruhový objezd S i BEZ průběžného pruhu

Kruhový objezd s méně výjezdy než vjezdy

Kruhový objezd se značkou uvnitř

Připojovací a odbočovací pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla

Jízda v zúžení a střídavá jízda na dálnici

Střet (nehoda) se zvěří

Používání směrových světel

Autobusová zastávka bez zálivu

Řidiči a cyklisté (vzájemná ohleduplnost)

Víceproudá silnice a přechod pro chodce

Správné předjíždění

Zkracování přes protisměrný pruh

Přednost zprava – křižovatka T

Paralelní řazení na křižovatce

Složitá křižovatka s dodatkovou tabulkou

Nehody s chodcem při odbočování

Parkování a výjezd z parkovacího místa

Vjíždění na pozemní komunikaci z místa mimo pozemní komunikaci

Řízení provozu pokyny policisty – křižovatka X

Zastavení vozidla policistou

Řidič, mobilní telefon a rádio

Cyklista, mobilní telefon a sluchátka

Víceproudý kruhový objezd S i BEZ průběžného pruhu

Kruhový objezd s více vjezdy než výjezdy

Kruhový objezd s dopravní značkou

Připojovací a odbočovací pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla

Jízda v zúžení a Střídavá jízda

Železniční přejezd

Střet (nehoda) se zvěří

Používání směrových světel

Řidiči a cyklisté (vzájemná ohleduplnost)

Nehody s chodcem při odbočování

Vjíždění na pozemní komunikaci z místa mimo pozemní komunikaci

Jízda v tunelu

Křižovatka s tramvají

Tramvaj a chodec

Správné otáčení

Správné předjíždění

Přednost zprava na křižovatce typu T

Paralelní řazení na křižovatce

Složitá křižovatka s dodatkovou tabulkou

Zkracování přes protisměrný pruh

Přechod pro chodce přes víceproudou silnici

Autobusová zastávka mimo obec (bez zálivu)

Parkování a výjezd z parkovacího místa

Řízení provozu pokyny policisty – křižovatka X

Zastavení vozidla policistou

Řidič a mobilní telefon - Vytáčení čísla

Řidič a mobilní telefon - SMS

Řidič a rádio (ladění)

Cyklista a mobilní telefon

Cyklista a sluchátka

Rychlost, její vnímání a reakce

Vnímání rychlosti

Rostoucí rychlost

Schopnost reagovat

Rychlost a brzdná dráha

Brzdná dráha a rychlost

Bezpečná vzdálenost

Brzdná dráha cyklistů

Brzdná dráha na různém povrchu

Rychlost a asistenční systémy

ABS

ESP

Front Assist

Rychlost a další vlivy

Povětrnostní podmínky

Viditelnost

Stav vozovky a vozidla

Znalost prostředí

Předvídání

Nečekaná událost

Rychlost a nehody

Nehody v obci

Nehody mimo obec

Nehody na dálnici

Rychlost a ohleduplnost

Rychlost a hluk

Příliš pomalá jízda

Tlaková vlna

Logem označené dopravní situace věnující se nepozornosti na silnicích a nebezpečí na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a videa nebezpečné rychlosti byly financovány z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR