1952 – Založení ústavu pro výzkum motorových vozidel

Vyčleněním skupiny Autovývoje Praga vznikl v roce 1952 Ústav pro výzkum motorových vozidel. Již na počátku existovalo pro potřeby vývoje v oblasti automobilového průmyslu 10 výzkumných skupin: benzínové motory, naftové motory, filtrace, chlazení, zkušebnictví, brzdy, chemická laboratoř, tenzometrie (pružnost a pevnost) a elektrotechnika. Hlavním sídlem ÚVMV byla od počátku Lihovarská Ulice v Praze ve Vysočanech.

Testování pasivní bezpečnosti na Pražském Ruzyňském letišti

Ve skupině Pružnosti a pevnosti se pracovníci ÚVMV zabývali řešením různých technických problémů napříč československým automobilovým průmyslem. Jednalo se např. o praskání oken autobusů, rámů motocyklů apod. Pro svou odbornost a zkušenosti byli povolávání všude tam, kde byl nějaký problém. Jelikož nebylo k dispozici žádné technické vybavení, byli zvyklí si sami vyrábět to, co ke své práci potřebovali. Vyráběli si např. vlastní tenzometrické můstky i akcelerometry.

Impulsem pro počátek dynamického testování vozidel (tzv. crashe) byla potřeba Škodovky vyvážet vozidla na západ a tedy nutnost plnit mezinárodní předpisy, na které zbytek RVHP tehdy nebral zřetel. V této době se předpisy EHK teprve tvořili na základě již existujících amerických předpisů FMVSS.

1968–69 – začátek pevnostních zkoušek dle amerických předpisů

Jelikož potřeba zkoušek pasivní bezpečnosti neustále rostla, došlo k rozdělení skupiny Pružnosti a pevnosti ÚVMV na dvě skupiny: tenzometrie a bezpečnost vozidel. Skupina bezpečnosti vozidel pak dále nabývala na významu a rostla i co do počtu pracovníků.

Vlastnoruční výstavba zkušební dráhy na Ruzyňském letišti pracovníky ÚVMV

Vlastnoruční výstavba zkušební dráhy na Ruzyňském letišti pracovníky ÚVMV

Vlastnoruční výstavba zkušební dráhy na Ruzyňském letišti pracovníky ÚVMV

Vlastnoruční výstavba zkušební dráhy na Ruzyňském letišti pracovníky ÚVMV

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení62Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka